Сребърно звънче тихичко звънти
и напява нежно вечна истина една:
Ти си Светлина.
 
Издателство „Сребърно звънче”
е създадено с цел разпространяване принципите на Добруване, Благоденствие и Просперитет.
С помощта на нашите издания
вие може да научите как
да прилагате духовните закони
в ежедневието си, така че да се подобрява качеството ви на живот.
Те са наръчник за задълбочено личностно развитие и израстване.
 
 
        
BG